Rehabilitacja niemowląt NDT Bobath


REHABILITACJA NIEMOWLĄT NDT BOBATH

Jeśli Państwa niepokój budzi fakt, że Wasze dziecko:

 • układa się asymetrycznie – stale patrzy w jedną stronę,
 • ma mocno zaciśnięte pięści, pręży nóżki,
 • nadmiernie odgina główkę do tyłu,
 • wygina się w łuk lub w literę C,
 • nie lubi leżeć na brzuchu

W razie potrzeby proponujemy zajęcia rehabilitacyjne prowadzone  indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb każdego dziecka.

Zakres rehabilitacji niemowląt obejmuje:

 • Instruktaż dotyczący prawidłowej pielęgnacji oraz prostych ćwiczeń i zabaw dla rodziców
 • Ocena rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt z grup podwyższonego ryzyka
 • Prognoza rozwoju psychoruchowego wcześniaków i niemowląt
 • Terapia wcześniaków i niemowląt zagrożonych rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego
 •  Terapia wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami napięcia, asymetrią posturalną
 • Opóźnieniem psychoruchowym
 • Terapia niemowląt z wrodzonymi wadami stóp (stopa końsko-szpotawa, stopa końska)
 •  Terapia niemowląt z kręczem szyi
 • Terapia niemowląt z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego
 •  Terapia niemowląt z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa itp.)
 • Terapia niemowląt z zespołami genetycznymi (zespół Downa itp.)
 • Kinesiotaping (terapeutyczne oklejanie plastrami) wspomagający terapię

 

W terapii niemowląt bardzo ważnym elementem jest prawidłowa pielęgnacja, traktowana jako integralna część usprawniania:

 • Prawidłowe podnoszenie i noszenie dziecka ma na celu korygowanie nieprawidłowej aktywności  odruchowej i aktywizowanie prawidłowej kontroli posturalnej
 •  Karmienie dziecka w odpowiednich pozycjach
 •  Odpowiednie ubieranie i rozbieranie dziecka
 •  Czuwanie nad prawidłową pozycją podczas spontanicznej aktywności dziecka

Nazwa NDT Bobath pochodzi od angielskiego słowa Neurodevelopmental Treatment (metoda neurorozwojowa). Jest to metoda polegająca na dostarczaniu wielu, różnorodnych wzorców ruchowych, co jest podstawą prawidłowego procesu edukacji sensomotorycznej, „Podążanie” za dzieckiem w terapii – dziecko traktowane jest jako podmiot w terapii, aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach.

W koncepcji NDT Bobath nie ma gotowego zestawu ćwiczeń. Terapeuta stosuje indywidualny dobór wspomagań dla każdego dziecka, zmieniający się w czasie. Terapię wdrażamy zanim nieprawidłowe wzorce ruchowe utrwalą się i staną się nawykiem