Diagnoza i terapia logopedyczna

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Problemy z mową to dosyć powszechny problem występujący wśród dzieci i młodzieży. Są one powodem dyskomfortu i mają wpływ na funkcjonowanie dziecka zarówno w środowisku szkolnym, jak i rówieśniczym. Mogą być przyczyną wielu trudności związanych z nauką, w tym nauką pisania i czytania. Dlatego nie powinny one pozostawać niezauważone.

Także u osób dorosłych, w wyniku różnych zdarzeń losowych mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia komunikacji, które są powodem wycofywania się osoby dorosłej z życia społecznego, spadkiem własnej wartości i niechęci do kontaktów interpersonalnych. 

Do kontaktu także zapraszamy osoby chcące podjąć skuteczne leczenie ortodontyczne. Prawidłowa praca mięśni orofacjalnych, języka, funkcje związane z połykaniem, oddychaniem i wiele innych warunkują skuteczne leczenie ortodontyczne. Tylko dzięki pracy zespołowej jesteśmy w stanie przeprowadzić pacjentów przez skuteczny proces terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego. „Język zawsze wygra z kością”, dlatego wspólne działanie jest warunkiem niezbędnym i koniecznym w całym procesie terapeutyczno-leczniczym.

Zapraszamy także rodziców małych dzieci. Często zadają sobie Państwo pytanie czy moje dziecko w wieku roku, dwóch, trzech powinno już mówić czy jeszcze nie? Jak powinno się komunikować? Czy gesty wystarczą? Czy trzeba czekać do 3 rż, żeby wybrać się do logopedy? Na te i wszystkie inne pytanie związane z rozwojem mowy dziecka postaramy się Państwu odpowiedzieć i udzielić wsparcia w razie konieczności.

Do kontaktu zapraszam również rodziców dzieci najmłodszych: noworodków i niemowląt. Problemy ze ssaniem, otwarta buzia, problem z rozszerzeniem diety. Wszystkie te problemy mogą mieć szerokie podłoże, ale często zdarza się, że sprawcą całego zamieszania jest wędzidło języka lub/i wędzidło wargi górnej. Zapraszam do umówienia się na konsultację diagnostyczną by wykluczyć problemy dziecka w tym zakresie. Czasami jest niezbędna chirurgiczna korekta wędzidła/wędzideł. Przeprowadzenie dziecka i rodziców przez całą procedurę jest procesem i wymaga ścisłej współpracy z logopedą-terapeutą miofunkcjonalnym. Jestem w gotowości, by pomóc Państwu zrozumieć konieczność wykonania takiego zabiegu, przeprowadzenie przez etap przygotowania, jak również zaopiekowanie pacjentem po zabiegu.

W GADUŁKOWIE zapraszamy do konsultacji z logopedą, który pomoże rozwiązać Państwu problemy, lub wskaże drogę która to ułatwi.

Proponujemy:

  • Logopedyczną konsultację diagnozstyczną
  • Ćwiczenia miofunkcjonalne, przygotowujące do artykułowania i wywołania zaburzonych głosek:

*ćwiczenia oddechowe

*ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy

*ćwiczenia emisyjno-głosowe

*ćwiczenia połykania, a także prawidłowych nawyków związanych ze spożywaniem pokarmów (odgryzanie, żucie, połykanie)

  • Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

*wywołanie głoski

*utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos) i zdaniach.

*ćwiczenia utrwalające dana głoskę w wierszach, piosenkach i wyliczankach

*automatyzacje poprawnej wymowy w mowie spontanicznej; opowiadanie historyjek itp.

*ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera

  • Ćwiczenia wspomagające terapie logopedyczną:

*ćwiczenia przygotowujące do korekty wędzidła języka, wargi górnej, a także zaopiekowanie pacjenta po zabiegu

*ćwiczenia ortofoniczne

*ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego

*ćwiczenia i zabawy z muzyką

*ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój

*kształtowanie twórczej aktywności słownej poprzez tworzenie swobodnych wypowiedzi

  • Zajęcia rozwijające zakres słownictwa biernego i czynnego
  • Wspomaganie osób dorosłych z zaburzoną komunikacją
Polub nas na Facebooku